Biển báo bắt đầu đường ưu tiên i401

  -  
*
Biển báo đường ưu tiên

Thứ tự đường ưu tiên theo QCVN 41:2019/BGTVT

Đường ưu tiên là đoạn đường mà trên đó các phương tiện tham gia giao thông được những phương tiện giao thông đến từ các hướng khác nhường đường khi qua nơi có đoạn đường giao nhau. Ở những đoạn đường này sẽ được đặt biển báo đường ưu tiên

– Đường cao tốc;

– Đường quốc lộ;

– Đường đô thị;

– Đường tỉnh;

– Đường huyện;

– Đường xã;

– Đường chuyên dùng.

Bạn đang xem: Biển báo bắt đầu đường ưu tiên i401

Nếu hai đường cùng thứ tự, đường giao nhau cùng mức thì việc xác định đường nào là đường ưu tiên sẽ được xem xét lần lượt đúng theo quy định sau:

– Được cấp có thẩm quyền quy định sẽ là đường ưu tiên;

– Đường có cấp kỹ thuật cao hơn sẽ được ưu tiên;

– Khi lưu lượng xe lưu thông khác nhau, đường có lưu lượng xe trung bình ngày và đêm lớn hơn sẽ được ưu tiên;

– Khi lưu lượng xe trung bình ngày và đêm bằng nhau, đường có nhiều xe ô tô vận tải công cộng lớn hơn sẽ được ưu tiên;

– Đường nào mặt đường cấp cao hơn thì được ưu tiên.

Đặc biệt, Quy chuẩn này đồng thời cũng yêu cầu không được quy định cả hai đường giao nhau cùng mức được cùng lúc đồng thời là đường ưu tiên.

Các loại biển báo đường ưu tiên ai cũng nên biết

Biển báo đường ưu tiên W.207

– W.207 (a,b,c,d,e,f,g,h,i,k,l) là biển báo đường ưu tiên với ý nghĩa “Giao nhau với đường không ưu tiên (đường nhánh): Các biển số W.207 (a,b,c,d,e,f,g,h,i,k,l) được đặt trước nơi có đường giao nhau ở ngoài phạm vi nội thành, khu vực nội thị là chính (trong nội thành, khu vực nội thị tùy theo điều kiện thực tế để có thể sử dụng biển cho phù hợp).

Những xe đi trên đường có đặt biển này được quyền ưu tiên khi lưu thông đi qua nơi giao nhau, chỉ phải nhường đường cho những loại xe được quyền ưu tiên theo quy định.

*

*
Biển báo đường ưu tiên W. 207

Biển báo W.208 biển báo đường không ưu tiên 

– Biển báo đường không ưu tiên số W.208 “Giao nhau với đường ưu tiên”: Biển báo đường không ưu tiên này có ý nghĩa bạn đang đi trên đường không ưu tiên. Mục đích để báo trước sắp đến đoạn đường có giao nhau với đường ưu tiên.

Người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đang lưu thông trên đoạn đường này phải nhường đường cho phương tiện lưu thông trên đường còn lại. ( Trừ trường hợp các xe được ưu tiên theo quy định của bộ giao thông vận tải)

Chú ý bên dưới biển báo hiệu đường không ưu tiên số W.208, có thể đặt biển số S.506b “Hướng đường ưu tiên” nếu nơi đường giao nhau với đường ưu tiên thay đổi hướng (rẽ ngoặt).

Dĩ nhiên ở đoạn đường ưu tiên còn lại sẽ có thể được đặt biển báo giao nhau với đường không ưu tiên để báo hiệu lệnh cho người điều khiển phương tiện tham gia lưu thông.

Trường hợp đặt biển báo đường không ưu tiên số W.208 ở khu đông dân cư, biển sẽ được đặt trực tiếp trước vị trí giao nhau với đoạn đường ưu tiên. Ở ngoài khu đông dân cư, còn tùy thuộc đặt xa hay gần mà có thể sẽ thêm biển số S.502 để báo hiệu “Khoảng cách đến đối tượng báo hiệu”.

*
Biển báo hiệu đường không ưu tiên W. 208 phải nhường đường cho biển báo đường ưu tiên

Biển số I.401 bắt đầu đường ưu tiên

Biển báo bắt đầu đoạn đường ưu tiên là biển báo biểu thị ưu tiên cho những phương tiện đi trên đường có đặt biển này được phép ưu tiên đi trước. Biển đặt tại những vị trí thích hợp trước khi đường nhánh được sắp nhập vào trục đường chính và yêu cầu phương tiện từ đường nhánh đi ra đường chính phải dừng lại và quan sát nhường cho phương tiện trên đường chính được phép đi trước.

Xem thêm: Văn Phòng Thừa Phát Lại Quận 1, Thừa Phát Lại Quận 5

*
Biển báo bắt đầu đường ưu tiên I. 401

– Biển số I.402: Hết đoạn đường ưu tiên; Biển báo hết đoạn đường ưu tiên là biển báo hiệu lệnh cho người điều khiển phương tiện tham gia lưu thông biết được rằng đã hết đoạn đường được ưu tiên.

*
Biển báo hết đoạn đường ưu tiên I. 402

– Biển số S.506 (a,b): Hướng đường ưu tiên:

Biển số S.506a sẽ thường được đặt bên dưới biển báo bắt đầu đường ưu tiên số I.401 trên đường ưu tiên để chỉ dẫn cho người điều khiển phương tiện tham gia giao thông trên đường này biết hướng đường được phép ưu tiên ở ngã tư.

Biển số S.506b được đặt bên dưới biển báo đường không ưu tiên số W.208 và biển số R.122 trên đường không ưu tiên để hướng dẫn cho người điều khiển phương tiện tham gia giao thông trên đường này có thể tự nhận biết được hướng đường ưu tiên ở ngã tư.

*
Biển báo hướng đường ưu tiên S.506 a và S.506b

Biển báo đường ưu tiên có biển phụ

Biển báo đường ưu tiên có biển phụ là biển báo quy định cụ thể phương tiện nào được ưu tiên theo đúng ý nghĩa biển báo hoặc phương tiện nào bị loài trừ khỏi việc được ưu tiên khi tham gia lưu thông đến đoạn đường có cắm biển báo đường ưu tiên có gắn biển phụ.

Lợi ích biển báo đường ưu tiên

Trong nhiều trường hợp, việc tự người điều khiển phương tiện tham gia lưu thông xác định đâu là đường ưu tiên là việc không hề đơn giản, đặc biệt nếu rơi vào các trường hợp khó phân định như hai đường cùng thứ tự, giao nhau cùng mức…

Dĩ nhiên tại những trí trị ‘rối rắm” này sẽ được ưu tiên cắm những biển báo đường ưu tiên để người tham gia lưu thông xử lý tình huống nhanh chóng và nhanh nhẹn nhất.

Vừa rồi là những thông tin mà sathachlaixe.vn tổng hợp được về các biển báo đường ưu tiên giao thông đường bộ mới nhất hiện nay. Các biển báo khá đa dạng về màu sắc và hình dáng. Tuy nhiên khi nhận diện giữa các nét đậm và nhạt được đồ họa trên hình, người điều khiển phương tiện tham gia lưu thông cũng có thể tự mình phân biệt được.

Các biển báo đường ưu tiên sẽ có thể không hoạt động trong trường hợp có người trực tiếp điều khiển lưu lượng và luồng giao thông nhằm nhiều mục đích khác nhau như ưu tiên cho các phương tiện được ưu tiên theo quy định pháp luật, giải tỏa ùn tắc giao thông,..

Xem thêm:

– Hiệu lệnh của người điều khiển giao thông;

– Hiệu lệnh của đèn tín hiệu;

– Hiệu lệnh của biển báo hiệu;

– Hiệu lệnh của vạch kẻ đường và các dấu hiệu khác trên mặt đường.