BIÊN BẢN TẠM GIỮ TANG VẬT

  -  

Quý Khách đã xem bản rút ít gọn của tư liệu. Xem và thiết lập tức thì bạn dạng không hề thiếu của tư liệu tại phía trên (108.88 KB, 2 trang )
Bạn đang xem: Biên bản tạm giữ tang vật

XPHC-BQP-MBB 03 TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN TÊN CƠ QUAN LẬP BIÊN BẢN(1) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự vì - Hạnh phúc Số: ………/BB-TGTVPT ……(2), ngày … tháng … năm ……… BIÊN BẢN Tạm giữ lại tang vật dụng, phương tiện phạm luật hành chủ yếu Thi hành Quyết định nhất thời giữ lại tang vật dụng, phương tiện vi phạm luật hành chủ yếu số ………/QĐ-TGTVPT ngày … mon … năm … vị Chức vụ: ký. Hôm nay, hồi … giờ … ngày … mon … năm ……., tại (3) Chúng tôi gồm: (bọn họ tên, cấp độ, công tác, đối kháng vị) Với sự tận mắt chứng kiến của: (họ tên, liên tưởng, chức vụ, CMND số ví như có) (4)
NGƯỜI HOẶC ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC VI PHẠM (Ký, ghi rõ bọn họ tên) NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN (Ký, ghi rõ họ tên) NGƯỜI CHỨNG KIẾN (Ký, ghi rõ họ tên) NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH TẠM GIỮ (Ký, đóng góp dấu) (Ghi rõ cấp bậc, họ tên) ____________ (1) Ghi tên theo con vết hành thiết yếu của đơn vị (2) Ghi thương hiệu tỉnh, thị trấn trực ở trong Trung ương. (3) Ghi cửa hàng chỗ lập biên bản. (4) Nếu bạn tận mắt chứng kiến là thay mặt cơ quan ban ngành địa pmùi hương thì ghi rõ họ thương hiệu, dịch vụ của mình. (5) Ghi rõ bọn họ tên, quốc tịch, thúc đẩy, nghề nghiệp, số giấy CMND hoặc hộ chiếu so với cá nhân bị trợ thời giữ tang thứ, phương tiện/tên, địa chỉ, nghành nghề dịch vụ chuyển động, số QĐ thành lập và hoạt động hoặc ĐKKD đối với tổ chức bị nhất thời duy trì tang thiết bị, phương tiện. (6) Ghi rõ thương hiệu, số lượng, trọng lượng, Đặc điểm, chứng trạng, nhãn hiệu, xuất xứ, chủng loại tang vật dụng, phương tiện.

*
Tài liệu BIỂU MẪU "QUYẾT ĐỊNH TẠM GIỮ TANG VẬT, PHƯƠNG TIỆN VI PHẠM HÀNH CHÍNH " pptx 3 1 9


Xem thêm: Cây Kim Tiền Có Hoa Cây Kim Tiền Nở Hoa Rước Lộc Vào Nhà !, Hoa Kim Tiền Nở Có Ý Nghĩa Gì

*
Tài liệu BIỂU MẪU "BIÊN BẢN TẠM GIỮ TANG VẬT, PHƯƠNG TIỆN VI PHẠM HÀNH CHÍNH " doc 3 4 26
*
Tài liệu MẪU QUYẾT ĐỊNH Tạm duy trì tang thiết bị, phương tiện vi phạm luật hành chủ yếu trong nghành cai quản, thực hiện gia tài bên nước potx 2 1 2
*
MẪU BIÊN BẢN Tạm giữ tang đồ, phương tiện đi lại vi phạm luật hành bao gồm vào nghành nghề thống trị, thực hiện tài sản đơn vị nước pdf 2 6 16


Xem thêm: Những Mẫu Dream Việt Đời Đầu, So Sánh Dream Việt Và Dream Thái

*
MẪU BIÊN BẢN Tịch thu tang đồ dùng, phương tiện đi lại phạm luật hành chính trong nghành cai quản, áp dụng gia sản nhà nước potx 2 1 3