BIÊN BẢN GIAO NHẬN HÀNG HÓA ĐƠN GIẢN

  -  

Mẫu Biên phiên bản giao nhận hàng hóa được lập trong thừa trình giao hàng nhằm chứng thực số lượng, thời hạn giao nhận hàng hóa có theo thỏa thuận hay không.

Bạn đang xem: Biên bản giao nhận hàng hóa đơn giản


Tổng hợp các mẫu Biên bản bàn ship hàng hóa (Ảnh minh họa) 

2. Chủng loại Biên bạn dạng giao nhận sản phẩm & hàng hóa kiêm phiếu xuất kho


Đơn vị:...................

 

Bộ phận:................

 

BIÊN BẢN GIAO NHẬN KIÊM PHIẾU XUẤT KHO

 

Ngày.....tháng.....năm ......

Nợ .........................

 

Số: ...................................

Có .........................

- Họ và tên tín đồ nhận hàng: .................... Địa chỉ (bộ phận)......................

- tại sao xuất kho: ....................................................................

- Xuất tại kho (ngăn lô): ............Địa điểm .....................................

 

STT

Tên, nhãn hiệu, quy cách, phẩm chất vật tư, dụng cụ, sản phẩm, mặt hàng hoá

số

Đơn

vị

tính

Số lượng

Đơn

giá

Thành

tiền

Yêu

cầu

Thực

xuất

A

B

C

D

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

 

 

 

 

 

 


- Tổng số tiền (viết bởi chữ):.....................................................................................

- Số chứng từ cội kèm theo:........................................................................................

 

 

Ngày .... Tháng ....năm...

Người lập phiếu

Người thừa nhận hàng

Thủ kho

Kế toán trưởng

(Hoặc thành phần có nhu cầu nhập)

Giám đốc

(Ký, họ tên)

(Ký, chúng ta tên)

(Ký, chúng ta tên)

(Ký, bọn họ tên)

(Ký, họ tên)


3. Mẫu Biên phiên bản giao nhận hàng hóa và nghiệm thu


Tải về

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - trường đoản cú do- Hạnh phúc

BIÊN BẢN

BÀN GIAO & NGHIỆM THU VẬT TƯ

Căn cứ theo phù hợp đồng số: …………….,giữa Công ty ………….và …………., đã ký kết ngày  tháng  năm 20...

Hôm nay, ngày….. Tháng  năm 20, tại………………., cửa hàng chúng tôi gồm:

I/ BÊN NHẬN: ………………………………………………………………

(Sau đây call là mặt A)

Đại diện:……………….…… Chức vụ:……………......................……….

(Ông/Bà):.............................. Chức vụ: ..................................................

Xem thêm: Tai Nạn May Mắn

(Ông/Bà):.............................. Chức vụ: ..................................................

(Ông/Bà):.............................. Chức vụ: ..................................................

II/ BÊN GIAO: ………………………………………………………………

(Sau đây điện thoại tư vấn là bên B)

Đại diện : …………………….Chức vụ: …………....................………….

(Ông/Bà):.............................. Chức vụ: ..................................................

(Ông/Bà):.............................. Chức vụ: ..................................................

Hai bên nhất trí cùng tiến hành bàn giao, sát hoạch hàng hóa với văn bản như sau:

III/ DANH MỤC HÀNG HÓA BÀN GIAO GỒM:

TT

Tên mặt hàng hóa

ĐVT

Qui giải pháp đóng gói

Hãng sản xuất/ Nước sản xuất

Hạn sử dụng

Số lượng

1.

      

2.

      

3.

      

IV/ KẾT LUẬN:

- toàn thể …………………nói trên new 100%, chế tạo năm ……, còn nguyên đai nguyên kiện, đúng chủng loại, mẫu mã mã, quy bí quyết đóng gói, thông số kỹ thuật như trong hợp đồng số: …………., đã ký kết ngày … mon … năm 20….

- bên A đã nhận đủ số lượng sản phẩm mà bên B đã chuyển giao theo mục III.

- toàn thể hàng hóa nói trên được bao gồm thức bàn giao và nghiệm thu tính từ lúc ngày…/…/ 20... Các bên độc nhất trí chấp nhận ký biên bạn dạng nghiệm thu gửi vào sử dụng.

- Biên phiên bản này được lập thành 02 bản. Mỗi mặt giữ 01 phiên bản có giá chỉ trị pháp luật như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN A

ĐẠI DIỆN BÊN B


Mẫu Biên phiên bản giao nhận hàng hóa thường được lập trong vượt trình giao hàng (Ảnh minh họa)

4. Mẫu mã Biên bản giao nhận hàng hóa nội bộ


Tải về
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - tự do - Hạnh phúc

 

BIÊN BẢN GIAO NHẬN HÀNG HÓA NỘI BỘ

Hôm nay, ngày ….. Mon ….. Năm 20…. Tại ……………………………., chúng tôi gồm:

– Ông/Bà: ……………………. Chức vụ: ……………………… (Bên giao)

– Ông/Bà: ……………………. Chức vụ: ……………………….(Bên nhận)

Địa điểm giao nhấn tài sản: ………………………………….

Xác nhận việc giao nhận tài sản như sau:

STT

Tên hàng

Quy cách/ chủng loại

ĐVT

Số lượng

Ghi chú

1

     

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

Hai mặt đồng ý, thống nhất ký tên. Biên bản được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản có giá bán trị pháp lý như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN GIAO

ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN 

5. Phân tích và lý giải Biên bản giao nhận hàng hóa là gì?

Trong vượt trình hoạt động kinh doanh, giữa những bên hoàn toàn có thể phát sinh tranh chấp trong quá trình thực hiện phù hợp đồng. Để hoạt động kinh doanh của chính bản thân mình thoát khỏi những khủng hoảng thì trong số doanh nghiệp rất cần phải có một vài biểu chủng loại cơ bạn dạng để liên tục sử dụng. Trong đó có đều biểu mẫu rất quan trọng đặc biệt đó là biên bản giao nhận, bàn giao hàng hóa.

Biên bạn dạng giao nhận hàng hóa là văn bạn dạng giữa 02 hoặc nhiều mặt thể hiện vấn đề một mặt đã giao hàng, với một bên đã nhận hàng bên trên thực tế. Văn bản này được lập địa thế căn cứ theo việc thỏa hiệp của phía hai bên trước đó.có thể là lan thuận miệng, hoàn toàn có thể là ký hợp đồng...


Hiện nay, điều khoản không có quy định ví dụ về Biên chuyển nhượng bàn giao nhận hàng hóa. Tùy trực thuộc vào mục tiêu và nhu yếu sử dụng, doanh nghiệp, cá nhân có thể từ bỏ lập chủng loại văn bản phù phù hợp với mình. Tuy nhiên, Biên phiên bản giao nhận hàng hóa thường có những nội dung bao gồm như sau:

- thông tin của bên chào bán hàng, bên nhận hàng (và bên ship hàng nếu có);

- Ngày, tháng, năm triển khai giao hàng

- Nội dung hàng hóa bàn giao, số lượng, 1-1 giá, chủng loại,…

- Ký thương hiệu xác nhận, đóng vệt của nhị bên. 

6. Văn bản Biên bạn dạng giao dìm hàng hóa cần có và giải pháp viết

Hiện nay, luật pháp không yêu cầu Biên bạn dạng giao nhận hàng hóa bắt đề xuất theo mẫu chính sách nào. Tuy nhiên, để bảo đảm đầy đủ thông tin, tránh xẩy ra tranh chấp, Biên bản giao dấn hàng hóa thông thường cần phải có những văn bản sau:


- Tên đơn vị chức năng mua và đối kháng vị bán hàng hóa; địa chỉ, năng lượng điện thoại, fan giao hàng, bạn nhận hàng;

- Ngày, tháng, năm thực hiện phục vụ hóa;

+ Nội dung hàng hóa bàn giao, số lượng, chủng loại,…

+ Ký tên chứng thực của hai bên.

Biên bản giao nhận sản phẩm & hàng hóa thường được trình diễn như sau:

– Đầu tiên: bên trái là tên công ty, bên đề xuất sẽ là quốc hiệu, tiêu ngữ.

– dưới tên doanh nghiệp và quốc hiệu, tiêu ngữ được coi là dòng chữ: “BIÊN BẢN GIAO NHẬN HÀNG HÓA” được căn giữa;

– địa thế căn cứ đơn hàng, đúng theo đồng mua bán sản phẩm hóa hoặc địa thế căn cứ thỏa thuận...;

– Ngày, tháng, năm lập biên phiên bản giao nhận sản phẩm & hàng hóa hoặc ngày, tháng, năm giao nhận hàng hóa;


– tin tức của cá nhân giao hàng với nhận hàng;

– Thông tin sản phẩm & hàng hóa được giao nhận: Phần này càng chi tiết càng tốt;

– Chữ ký xác thực của những bên, có thể đóng dấu. 

7. Xem xét khi lập Biên phiên bản giao thừa nhận hàng hóa

Để Biên phiên bản giao nhận hàng hóa chính xác, là căn cứ chứng tỏ để không xẩy ra tranh chấp sau này, khi lập biên phiên bản giao nhận hàng hóa, bạn lập cần chú ý những điều sau:

– tin tức của bên cung cấp và mặt mua phải đấy đủ và thiết yếu xác: ko được nhầm lẫn vì rất giản đơn xảy ra tranh chấp;

– Biên phiên bản giao nhận sản phẩm & hàng hóa cần căn cứ vào một Hợp đồng hoặc Đơn đặt đơn hàng khác để triển khai căn cứ giao nhận;

– cần phải có chữ ký, đóng góp dấu của cả 02 mặt để diễn đạt sự tán thành của cả 02. Đặc biệt là mặt nhận hàng, nếu không biên phiên bản này sẽ không còn thể chứng minh được sự kiện giao hàng đã xảy ra.

Xem thêm: Bộ 450 Câu Hỏi Thi Sát Hạch Bằng Lái Xe Máy Hạng A2, 450 Câu Hỏi Luật Giao Thông Đường Bộ

– Biên bạn dạng giao nhấn hàng hóa cần được lập thành ít nhất 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản.