Báo Giá Ống Nhiệt Tiền Phong

  -  

Bảng làm giá ống nước không bẩn hàn sức nóng, ống PVC Tiền Phong 2021 mới nhất. Ống nước lạnh lẽo, ống nước lạnh, ống UV kháng tia rất tím, ống PVC Tiền Phong. Măng sông, cun cút, cơ, côn thu, cơ thu, chim cút ren vào, cút ren quanh đó, măng sông ren trong, ren ngoại trừ, van nhựa, van cửa msống, ...

Báo giá chỉ ống hàn nhiệt PPR Tiền Phong

Ống nước giá PN10Ống nước giá PN16Ống nước lạnh PN20

SttTên sản phẩmKích thướcĐơn giá
1Ống nước lạnh PN1020milimet x 2.3mm
2Ống nước lạnh lẽo PN1025milimet x 2.8mm
3Ống nước rét PN1032mm x 2.9mm
4Ống nước giá buốt PN1040milimet x 3.7mm
5Ống nước giá buốt PN1050milimet x 4.6mm
6Ống nước giá buốt PN1063mm x 5.8mm
7Ống nước lạnh lẽo PN1620milimet x 2.8mm
8Ống nước lạnh PN1625milimet x 3.5mm
9Ống nước giá PN1632mm x 4.4mm
10Ống nước lạnh lẽo PN1640milimet x 5.5mm
11Ống nước giá PN1650milimet x 6.9mm
12Ống nước giá buốt PN1663milimet x 8.6mm
13Ống nước nóng PN2020milimet x 3.4mm
14Ống nước rét PN2025milimet x 4.2mm
15Ống nước nóng PN2032mm x 5.4mm
16Ống nước nóng PN2040mm x 6.7mm
17Ống nước rét PN2050milimet x 8.3mm
18Ống nước rét PN2063milimet x 10.5mm

*

*

*

*

Măng xôngCútChếch

SttTên sản phẩmKích thướcĐơn giá
19Măng xông (Đầu nối thẳng)20
20Măng xông (Đầu nối thẳng)25
21Măng xông (Đầu nối thẳng)32
22Măng xông (Đầu nối thẳng)40
23Măng xông (Đầu nối thẳng)50
24Măng xông (Đầu nối thẳng)63
25Cút ít (Nối góc 90 độ)20
26Cút (Nối góc 90 độ)25
27Cút ít (Nối góc 90 độ)32
28Cút (Nối góc 90 độ)40
29Cút (Nối góc 90 độ)50
30Cút (Nối góc 90 độ)63
31Chếch (Nối góc 45 độ)20
32Chếch (Nối góc 45 độ)25
33Chếch (Nối góc 45 độ)32
34Chếch (Nối góc 45 độ)40
35Chếch (Nối góc 45 độ)50
36Chếch (Nối góc 45 độ)63
37Tê (Ba chạc 90 độ)20
38Tê (Ba chạc 90 độ)25
39Tê (Ba chạc 90 độ)32
40Tê (Ba chạc 90 độ)40
41Tê (Ba chạc 90 độ)50
42Tê (Ba chạc 90 độ)63

*

*

*

Côn thuTê thuRắc teo nhựa

*

*

*

*

Cút ít ren trongCút ít ren ngoàiTê ren trongTê ren ngoài
SttTên sản phẩmKích thướcĐơn giá
73Cút ren trong20x1/2"
74Cút ren trong25x1/2"
75Cút ít ren trong25x3/4"
76Cút ít ren trong32x1"
77Cút ít ren ngoài20x1/2"
78Cút ren ngoài25x1/2"
79Cút ít ren ngoài25x3/4"
80Cút ren ngoài32x1"
81Tê ren trong20x1/2"
82Tê ren trong25x1/2"
83Tê ren trong25x3/4"
84Tê ren ngoài20x1/2"
85Tê ren ngoài25x1/2"
86Tê ren ngoài25x3/4"

*

*

*

*

Măng xông ren trongMăng xông ren ngoàiRắc co ren trongRắc teo ren ngoài

SttTên sản phẩmKích thướcĐơn giá
87Măng xông ren trong20x1/2"
88Măng xông ren trong25x1/2"
89Măng xông ren trong25x3/4"
90Măng xông ren trong32x1"
91Măng xông ren trong40x11/4"
92Măng xông ren trong50x11/2"
93Măng xông ren trong63x2"
94Măng xông ren ngoài20x1/2"
95Măng xông ren trong25x1/2"
96Măng xông ren trong25x3/4"
97Măng xông ren trong32x1"
98Măng xông ren trong40x11/4"
99Măng xông ren trong50x11/2"
100Măng xông ren trong63x2"
101Rắc teo ren ngoài20x1/2"
102Rắc teo ren ngoài25x3/4"
103Rắc teo ren ngoài32x1"
104Rắc co ren ngoài40x11/4"
105Rắc teo ren trong20x1/2"
106Rắc co ren trong25x3/4"
107Rắc co ren trong32x1"
108Rắc co ren trong40x11/4"

*

*

*

Van chặnVan cửa ngõ mởNút bịt

SttTên sản phẩmKích thướcĐơn giá
109Van nhựa20mm
109Van nhựa25mm
109Van nhựa32mm
109Van nhựa40mm
109Van nhựa50mm
109Van nhựa63mm
109Van nhựa75mm
109Van nhựa90mm
109Van cửa ngõ mlàm việc 100%20mm
109Van cửa msinh hoạt 100%25mm
109Van cửa mở 100%32mm
109Van cửa mnghỉ ngơi 100%40mm
109Van cửa ngõ mở 100%50mm
109Nút ít bịt20
109Nút ít bịt25
109Nút bịt32
109Nút ít bịt40
109Nút ít bịt50
109Vòng đệm63
Báo giá ống PVC Tiền Phong