BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM VỀ TÍNH TỪ VÀ TRẠNG TỪ CÓ ĐÁP ÁN

  -  

Trạng từ bỏ (xuất xắc có cách gọi khác là phó từ) trong tiếng Anh Điện thoại tư vấn là adverb. Là một số loại trường đoản cú rất gần gũi mà bất kể bàn sinh hoạt giờ đồng hồ Anh mà cũng rất cần được nắm rõ cùng sử dụng nhuần nhuyễn.

Bạn đang xem: Bài tập trắc nghiệm về tính từ và trạng từ có đáp án

Trạng tự là những từ bỏ dùng để làm ngã nghĩa cho rượu cồn từ, tính tự, một trạng trường đoản cú khác giỏi cho tất cả câu. Nhưng cũng tùy trường phù hợp câu nói cơ mà tín đồ ta rất có thể đặt nó lép vế tốt cuối câu buộc phải sẽ gây lầm lẫn vày có khá nhiều cách thực hiện khác nhau, vì chưng vậy câu hỏi làm cho bài tập nhằm củng cầm kỹ năng là rất là đặc biệt. Bài viết lúc này sẽ share về bài tập về Trạng tự vào giờ Anh được đặt theo hướng dẫn giải đáp cụ thể.


Nội dung chính:


1. Tóm tắt định hướng về trạng từ bỏ vào tiếng Anh2. các bài luyện tập trạng từ

1. Tóm tắt lý thuyết về trạng từ bỏ vào giờ Anh

1.1. Trạng từ bỏ là gì? Dấu hiệu nhận biết

Adverbs- trạng trường đoản cú hay còn được gọi là phó từ, là số đông tự được sử dụng vào câu để bổ nghĩa mang lại cồn từ bỏ, tính trường đoản cú, một trạng tự khác.

Dấu hiệu thừa nhận biết:
Adverb endingsExamples
l. – lyfirstly, fully, greatly, happily, hourly
2. – wiseotherwise, clockwise
3. – wardbackward, inward, onward, eastward

1.2. Cách Ra đời trạng từ

Cách ra đời trạng từ

*
*
*
*
Các trạng từ đồng nghĩa
Cẩn thận, kỹ càng: carefully, cautiously, thoroughly, meticulously, elaboratelyĐôi khi: occasionally, sometimesĐột ngột: dramatically, suddenly, unexpectedlyBan đầu: firstly, initially, primarily, originallyThường xuyên: frequently, regularly, usually, often, consistentlyVô cùng, rất: highly, extremely, very, reallyHiện tại: currently, recently, lately, already, stillKhá: relatively, quiteĐặc biệt, nỗ lực thể: Especially, specificallyHoàn toàn: fully (+verb), absolutely (+adj), completely (+adj), extensively (+ verb/adj)Hiếm khi: hardly, seldom, scarcelyĐầy đủ: adequately, sufficientlyĐã từng, 1 khi: onceHợp lý: reasonablyLẫn nhau: mutuallySớm, ngay: shortly, soon, right after/before, brieflyNkhô cứng, lập tức: immediately, promptly, urgently, quickly, swiftly, rapidly

2. các bài luyện tập trạng từ

Theo chức năng, trạng từ được chia thành 7 một số loại đó là trạng trường đoản cú chỉ phương thức, trạng từ bỏ chỉ thời gian, trạng trường đoản cú chỉ tần suất, trạng trường đoản cú chỉ nơi chốn, trạng từ chỉ cường độ, trạng trường đoản cú nhận xét, ước lượng và ở đầu cuối là trạng tự nối. Dưới phía trên đã là bài xích tập cụ thể đến từng dạng:

Bài 1: Tìm tòi gần như trạng tự vào câu bên dưới đây

They worked fast to cover the distance before the breakfast hour.He wanted to go there immediately.He walked farther than I did.They got up very early.Are you quite sure about this?I didn’t know it as well as hyên.Today I feel somewhat better.He does his work quite differently from his brother.I wish he could write more plainly so that I could read his letters easily.They usually begin lớn work at 6 a.m.He is well spoken of.The children of our school were all neatly dressedHe works hard all day.

Bài 2: Chọn đúng trạng tự chỉ tần suất cùng nơi chốn nhằm điền vào vào câu

He has read that book. (already).This book is interesting (extremely).I haven’t been there (before).He is on time (seldom).He has a bad pain in his chest (today, very).The elevator operates (automatically).He arrives (on time, never, at the meeting).I saw Dan (at the lecture, last night).I will be there (certainly, by 2 o’clock).He left the office (this afternoon, early).She will return the book (next week, to, the library).She went (at 6 o’clochồng, to school).He was born (in 1392, at 10 am, on June 14th).They stayed (all day, quietly, there).

Bài 3: Chuyển từ bỏ tính từ bỏ quý phái trạng từ chỉ giải pháp thức

James is careful. He drives____________.The girl is slow. She walks____________.Her English is perfect. She speaks English____________.Our teacher is angry. She shouts____________.My neighbor is a loudspeaker. He speaks____________.He is a bad writer. He writes____________.Jane is a nice guitar player. He plays the guitar____________.He is a good painter. He paints____________.She is a quiet girl. She does her job____________.This exercise is easy. You can bởi vì it____________.

Hi vọng Với bài tập trạng từ các bạn sẽ học tập tốt ngữ pháp giờ đồng hồ Anh

Trong khi, Xem tức thì khóa huấn luyện và đào tạo luyện thi IELTS uy tín trên TPHCM

khuyến mãi ngay ngay Voucher chi phí khóa học lúc NHẬN TƯ VẤN tại sathachlaixe.vn


Bài 4: Điền đúng dạng của trạng từ vào chỗ trống sau đó nhận ra coi chính là nhiều loại trạng từ gì

Occasionally Sometimes Usually Rarely Once Very Never Mostly Often always

I …………………….. go lớn bed at 10 o’clock. (…………………………………)I have …………………. been to the USA. (…………………………………)I have been to lớn Australia just ………………….. (…………………………………)I ………………….. take a bath before I go to bed. (…………………………………)My grandparents live in Kerala. I visit them …………………… (…………………………………)My friends are ………………… non-smokers. (…………………………………)I was …………………… impressed with her performance. (…………………………………I ………………….. go for a walk in the park. (…………………………………)I watch English films …………………. (…………………………………)They …………………. go out. (…………………………………)

Bài 5. Điền đúng các loại trạng từ chỉ mức độ vào vị trí trống

Almost Very There Ever So Sometimes Clearly Perhaps Seldom Certainly

I have sầu ………………….. finished.He is ………………… clever.There is …………………. something wrong.……………….. I think I should take a long break.………………… her train is late.He is ……………….. late for work.She is ……………….. the right person for the job.Have sầu you ………………. wanted to lớn run away?You can see lots of flowers ……………….They are ………………… beautiful.

Bài 6. Viết lại câu hoàn chỉnh bằng phương pháp áp dụng trạng từ bỏ chỉ gia tốc vào ngoặc

They go khổng lồ the movies. (often)She listens to lớn classical music. (rarely)He reads the newspaper. (sometimes)Sara smiles. (never)She complains about her husband. (always)I drink coffee. (sometimes)Frank is ill. (often)He feels terrible (usually)I go jogging in the morning. (always)She helps her daughter with her homework. (never)We watch television in the evening. (always)I smoke. (never)I eat meat. (seldom)I eat vegetables and fruit. (always)

Bài 7. Hoàn thành câu bằng cách áp dụng tính trường đoản cú hoặc trạng từ

He’s always in a rush. I don’t understand why he walks so ____________ (quick/quickly).

I prefer studying in the library. It’s always_______________ (quiet/quietly).

Michael __________ (happy/happily) took the assistant job. He had been looking for a position all summer.

Marta dances _____________ (beautiful/beautifully). She’s been taking ballet since she was five sầu years old.

They speak French very ____________ (good/well). They lived in France for two years.

My neighbor always plays ___________ (loud/loudly) music on the weekends. It’s so annoying.

Please be __________ (careful/carefully) in the hallway. The walls have sầu just been painted.

Dan is very smart, but he is not a very___________ (good/well) student.

Xem thêm: Hướng Nghiệp Á Âu Tuyển Dụng Mới Nhất Năm 2021, Tuyển Dụng Hướng Nghiệp Á Âu

He reacted __________ (angry/angrily) to lớn the news. I have never seen hyên ổn so upset.

We didn’t ______________ (complete/completely) understand the teacher’s instructions. Most of us did not finish the assignment.

Bài 8: Trắc nghiệm lựa chọn đáp án đúng

1. I take sugar in my coffee. (sometimes)

A. Sometimes take

B. Take sometimes

C. In my coffee sometimes

2. Tom is very friendly. (usually)

A.Is usually

B. Usually is

C. Very friendly usually

3. Pete gets angry. (never)

A. Never gets

B. Gets never

C. Angry never

4. They read a book. (sometimes)

A. Read sometimes

B. Sometimes read

C. Read a book sometime

5. He listens lớn the radio. (often)

A. Often listens

B. Listens often

C. To the radio often

6. He’s lazy and _____ tries.

A. hard

B. hardly

C. Either could be used here. Academy

7. He should pass the kiểm tra _____.

A. easy

B. easily

C. easily

8. He’s a ____ actor.

A. terrible

B. terrible

9. I’ve been having a lot of headaches ____.

A. late

B. lately

10. Chechồng your work ____.

A. careful

B. carefuly

C. carefully

11. I know them quite ____.

A. good

B. well

C. Either could be used here.

12. She’s a ____learner.

A. quick

B. quickly

13. She speaks so very ____.

A. quick

B. quickly

14. The TV’s far too ____.

A. loud

B. loudly

C. Either could be used here.

15. She played _____.

Xem thêm: Đổi Giấy Phép Lái Xe Trực Tuyến Tại Hà Nội, Hướng Dẫn Đổi Giấy Phép Lái Xe Qua Mạng

A. beautiful

B. beautifuly

C. beautifully

16. Maria …. opened her present. (slow)

A. Slow

B. Slowly

17. Don’t speak so …… I can’t understand you. (fast)

A. Fast

B. Fastly

18. Our basketball team played ….. last Friday. (bad)

A. Badly

B. Bad

19. This steak smells …… (good)

A. Good

B. Goodly

trăng tròn. Jaông xã is …. upphối about losing his keys. (terrible)

A. Terribly

B. Terrible

21. Robin looks …. What’s the matter with him? (sad)

A. Sadly

B. Sad

22. Be …. with this glass of milk. It’s hot. (careful)

A. Careful

B. Carefully

23. This hamburger tastes ….. (awful)

A. Awful

B. Awfuly

C. Awfully

24. Kevin is ….. clever. (extreme)

A. Extremely

B. Extreme

25. The bus driver was ….. injured. (serious)

A. Serious

B. Seriously

Bài tập 8

1. A 2. A 3. A 4. B 5. A 6. B 7. B 8. A 9. B 10. C 11. C 12. A 13. B 14. A 15. C 16. B 17. A 18. A 19. A đôi mươi. A 21. B 22. A 23. C 24. A 25. B

Trên đó là bảng tóm tắt kiến thức và kỹ năng về trạng từ cùng các dạng bài bác tập về trạng trường đoản cú liên quan. Hy vọng bài viết này để giúp đỡ các bạn nắm rõ ngữ pháp về trạng từ cùng áp dụng vào bài bác tập một bí quyết nhuần nhuyễn nhất nhé. Chúc các bạn học tốt.