Bài tập tổng hợp về thì có đáp án

  -  
... 33 After he (finish) breakfast he (sit) down to write some letters 34 She (have) a hard life, but she’s always smiling 35 I think Jim (be) out of town EXERCISE ... myself so much >> Truy cập http://tuyensinh247.com nhằm học Toán thù – Lý – Hóa – Sinc – Văn – Anh xuất sắc nhất! 10 ĐÁP.. ÁN Exercise 1: are - reach comes came - had left has never flown have sầu just decided ... two famous novels >> Truy cập http://tuyensinh247.com để học Toán thù – Lý – Hóa – Sinc – Văn – Anh xuất sắc nhất! A wrote B writes C has written D had written 23 When her husb& was in the army,...

Bạn đang xem: Bài tập tổng hợp về thì có đáp án


*

*

... this A-shall be B-has been C-will have been D-will be Đáp án t ập t rắc nghi ệm t hì t rong Tiế ng anh D-visit 1-A 2-B 3-A 4-C 5-D 6-B 7-A 8-D 9-A 10-A 11-C 12-C 13-B 14-A 15-D 16-C 17-A 18-B 19-B...
*

... Huyen walks khổng lồ school A everyday B now C at the moment D right now 12 My friends always svào boots in the winter A have B travel C wear D go 13 He to school late A goes never B never...
*

*

... very angry when she knows this A-shall be B-has been C-will have sầu been D-will be Đáp án tập trắc nghiệm Tiếng anh D-visit 1-A 2-B 3-A 4-C 5-D 6-B 7-A 8-D 9-A 10-A 11-C 12-C 13-B 14-A 15-D 16-C 17-A...
... and … (open) it When I … (open) the door, I … (see) my brother I … (greet) hyên and … (ask) him to come in c.My cousin & I … (watch) a movie on TV last night whan my brother … (come) He … (watch) ... … (not / watch) it He … (fall) asleep and … (snore) loudly I … (turn) the television off and just then he … (wake) up c.Last night I … (just/ go) to lớn bed và … (read) a book when suddenly I … (hear) ... ……… (not realize) she ……… (be) foreign 257 Don‟t leave sầu till I ……… (arrive) 258 When your father ……… (die)? ~ I ……… (not know) when he ……… (die) 259 It …… (rain) when we arrived 260 Diông xã ……… (start)...

Xem thêm: Mua Xe Đẩy Hàng Ở Đâu Rẻ Nhất Tháng 06/2021, Xe Đẩy Hàng, Xe Kéo Tay 2 Bánh Chính Hãng Giá Rẻ


... đồng trùng phù hợp buta-1,3-đien stiren thu đợc mt một số loại caosu buna-S cú kh nng chng du cao, chứa 90,8% cacbon v lng Tỉ lệ số mol buta-1,3-đien stiren cao su l A : B : C : D : Cõu 39: Chia hổn định thích hợp ankin ... đồng trùng vừa lòng buta-1,3-đien stiren thu đợc mt các loại caosu buna-S cú kh nng chng du cao, cất 90,8% cacbon v lng Tỉ lệ số mol buta-1,3-đien stiren cao su thiên nhiên l A : B : C : D : Cõu 39: Chia hổn hợp ankin ... penta-1,3-đien C 2-metylbuta-1,3-đien D Cõu 18: Thực phn ng bóc tách 5,8 gam butan (h=80%) đợc hn hp X có H2 hiđrocacbon Đốt cháy không còn X ri hp th ht sn phm vo dung dch nc vụi d thỡ ung dch nc vụi gắng i bao...
... lơng Số người công nhân danh sách trung bình ngời 400 440 Tổng số ngy công LVTT chính sách n/công 10.400 11.440 Tổng số ngy lm thêm 400 1.3đôi mươi Tổng số công LVTT chế độ g/công 86.400 102.080 54 10 Tổng số ... xuất khẩu) Yêu cầu: Xác định tiêu sau năm ? a Giá trị tiếp tế công nghiệp (GO) b Tổng doanh thu Trong đó: Doanh thu công nghiệp, doanh thu xuất Phân tích dịch chuyển giá bán thnh thành phầm ảnh hởng nhân ... liệu thống kê lại tình trạng chế tạo doanh nghiệp khí năm 2005 nh sau: (Đvt : Triệu đồng) I kế hoạch Giá trị phân phối công nghiệp : 6.000 Tổng quỹ tiền lơng : 2000 Số công nhân danh sách trung bình...
... 21) I .my keys, so I can"t open that door (lose) 22) Columbus .in the New World in 1492 (arrive) 23) Nina .her leg She is still in hospital (break) 24) He .here all his life (live) 25) Colin .for ... (plant) 41 Be quiet, I to concentrate (try) 42 Jane many books about Chinese culture (write) 43) She her first book in 1990 (write) 44) She currently a book about Chinese painting (write)...
... Bài tập 2: ( câu đơn) I (have) coffee for breakfast every morning We (do) exercise one right at the ... today she (wear) a red one Her bicycle (be) stolen People (speak) English và French in Canadomain authority Bài tập số 3: At nine o"cloông xã yesterday morning we bus A wait B waiting At this time tomorrow A we ... tonight, I A will finish B have finished _ my work for the day C will have finished D finish Dạng Bài tập số 1:The simple present và the present continuous Put the verbs in brackets inlớn the simple...

Xem thêm: Các Cụ Ơi Có Nên Mua Kia Morning Si 2016, Kia Morning 2016 Cũ Có Đáng Mua


... meaning what about she learned Russian at 45 we were talking about you BÀI TẬPhường. TRẮC NGHIỆM VỀ CÁC THÌ TRONG TIẾNG ANH Chương I I …….Louisiana state University A-am attending B-attend C-was attending ... lan truyền Sự công nhận Danh giờ Áo sơ mi Ngài Loa Người kỳ lạ Phẫu thuật Thông cảm Truyện Họng Huấn luyện viên Chụ Tuổi tphải chăng Thời gian Công bài toán Phyên hình ảnh Nước Tiền Thí dụ Trong Kinch doanh Nghiên cứu vớt Trò ... truyền thông thing oven Lời cảm ơn Âm nhạc Người Cách hiểu Pmùi hương pháp Dữ liệu Thức ăn Hiểu biết Lý thuyết Pháp hình thức Chim Văn uống chương Vấn đề Phần mềm Kiểm rà Kiến thức Quyền lực Khả Kinh tế học tập Tình Yêu...
Tai lieu Mục lục Bài viết Tìm tìm mới Luận Vnạp năng lượng Tài liệu bắt đầu Chủ vấn đề liệu mới đăng nắm tắt văn uống bản trong trái tim người mẹ pk cùng với cối xay gió ngữ văn 8 đã từng em cùng phụ huynh đi thăm chiêu mộ người thân trong gia đình vào dịp nghỉ lễ hội đầu năm Điểm lưu ý tầm thường và vai trò của ngành ruột vùng tmáu minch về nhỏ trâu lập dàn ý bài bác văn trường đoản cú sự lớp 10 giải bài bác tập đồ gia dụng lý 8 cthị trấn cũ trong phủ chúa trịnh giải bài xích tập đồ gia dụng lý 9 biên soạn văn uống tế nghĩa sĩ phải giuộc biên soạn bài bác cô bé bỏng chào bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minch ve bé trau củ bài xích ca nthêm đi trên bãi mèo sự cải tiến và phát triển của từ vựng tiếp theo sau ôn tập văn uống học trung đại việt nam lớp 11 bài bác tập tỷ lệ những thống kê gồm lời giải bai viet so 2 lop 9 de 1 soan bai co be ban diem ngớ ngẩn van lop 8