Bài Tập Halogen Trong Đề Thi Đại Học

  -  

Cõu 1: (ĐH B – 2008) Dóy cỏc nguyờn tố bố trí theo chiều tăng đột biến tính phi kyên ổn trường đoản cú trái sang buộc phải là

A. N, Phường, F, O. B. N, P.., O, F. C. Phường, N, O, F. D. P.., N, F, O.

Cõu 2: Cho 31,84g hỗn hợp NaX cùng NaY (X, Y là 2 nguyờn tố haloren ở cả hai chu kỡ liờn tiếp) vào hỗn hợp AgNO3 dư thỡ thu được 57,34g kết tủa. Công thức của 2 muối bột là

A. NaBr với NaI. B. NaF và NaCl.

C. NaCl cùng NaBr. D. Không xác định được.

 
Bạn đang xem: Bài tập halogen trong đề thi đại học

*
*Xem thêm: Jaguar E - Jaguar Classic Hadirkan E

quý khách hàng đã coi câu chữ tư liệu các bài tập luyện phần halogen trong đề thi cao đẳng đại học, nhằm sở hữu tài liệu về thứ bạn clichồng vào nút ít DOWNLOAD sinh hoạt trên


Xem thêm: Mẹo Cực Hay Giúp Làm Mới Trang Sức Vàng Bạc Tại Nhà Hiệu Quả Nhất!

Những bài tập phần halogene vào đề thi cao đẳng đại họcCõu 1: (ĐH B – 2008) Dóy cỏc nguyờn tố sắp xếp theo chiều tăng dần đều tớnh phi kim tự trỏi lịch sự đề xuất làA. N, P, F, O.B. N, P.., O, F.C. P, N, O, F.D. P.., N, F, O.Cõu 2: Cho 31,84g các thành phần hỗn hợp NaX và NaY (X, Y là 2 nguyờn tố haloren ở hai chu kỡ liờn tiếp) vào hỗn hợp AgNO3 dư thỡ chiếm được 57,34g kết tủa. Cụng thức của 2 muối làA. NaBr với NaI.B. NaF với NaCl.C. NaCl cùng NaBr.D. Khụng xỏc định được.Cõu 3: (ĐH A – 2007) Cho thong thả dung dịch cất a mol HCl vào hỗn hợp đựng b mol Na2CO3 bên cạnh đó khuấy đầy đủ, thu được V lớt khớ (sinh hoạt đktc) với hỗn hợp X. Lúc đến dư nước vụi trong vào dung dịch X thấy cú lộ diện kết tủa. Biểu thức liờn hệ giữa V cùng với a, b làA. V = 22,4(a + b).B. V = 11,2(a - b).C. V = 11,2(a + b).D. V = 22,4(a - b).Cõu 4: (ĐH B – 2009) Cho cỏc bội nghịch ứng sau 4HCl + PbO2 PbCl2 + Cl2 + 2H2O. HCl + NH4HCO3 NH4Cl + CO2 + H2O. 2HCl + 2HNO3 2NO2 + Cl2 + 2H2O. 2HCl + Zn ZnCl2 + H2.Số phản ứng trong đú HCl biểu thị tớnh khử làA. 3.B. 1.C. 4.D. 2.Cõu 5: (ĐH A – 2008) Cho cỏc phản ứng sau4HCl + MnO2 MnCl2 + Cl2 + 2H2O.2HCl + Fe FeCl2 + H2.14HCl + K2Cr2O7 2KCl + 2CrCl3 + 3Cl2 + 7H2O.6HCl + 2Al 2AlCl3 + 3H2.16HCl + 2KMnO4 2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2 + 8H2O.Số phản ứng trong đú HCl biểu hiện tớnh oxi húa làA. 4.B. 2.C. 3.D. 1.Cõu6: (ĐH B – 2008) Cho dóy cỏc chất cùng ion: Cl2, F2, SO2, Na+, Ca2+, Fe2+, Al3+, Mn2+, S2-, Cl-. Số hóa học cùng ion vào dóy phần đa cú tớnh oxi hoỏ và tớnh khử làA. 3.B. 4.C. 5.D. 6.Cõu 7: (ĐH A – 2009) Nếu cho một mol từng chất: CaOCl2, KMnO4, K2Cr2O7, MnO2 lần lượt làm phản ứng cùng với lượng dư dung dịch HCl quánh, chất tạo nên lượng khớ Cl2 những tuyệt nhất làA. KMnO4.B. CaOCl2.C. K2Cr2O7.D. MnO2.Cõu 8: Cho m gam đối kháng chất halogen X2 tỏc dụng cùng với Mg dư thu được 19g muối. Cũng m gam X2 mang lại tỏc dụng với Al dư chiếm được 17,8g muối bột. X làA. Flo.B. Clo.C. Iot.D. Brom.Cõu 9: (ĐH B – 2009) Cho hỗn hợp đựng 6,03 gam hỗn hợp tất cả nhị muối bột NaX với NaY (X, Y là nhì nguyờn tố cú trong từ nhiờn, nghỉ ngơi hai chu kỡ liờn tiếp thuộc nhúm VIIA, số hiệu nguyờn tử ZX