AUTO VO LAM TRUYEN KY

  -  

Scripts Auto lớn VLBS là gì?

Là 1 đoạn mã triển khai 1 tính năng theo nguyện vọng bạn viết, nhằm mục tiêu tiến hành các hành vi vào game mà không phải nhọc công sức cliông xã thủ công bằng tay tốt yêu cầu ngồi trong acc trong những lúc bận công việc. Chẳng hạn hoàn toàn có thể có tác dụng 5000 event pháo tuyệt bánh mà lại không nhất thiết phải mất tí sức làm sao, tuyệt khui 1 rương nguyên ổn liệu bằng tay thủ công mang lại sáng sủa mai ai cũng chưa xong